ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คลองสานแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า ตามที่สำนักการศึกษาได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความเสมอภาคในด้านสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เขตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน ดังนี้ ชั้นปฐมวัย รับเด็กที่มีอายุ 4 – 5 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2550) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 6 มี.ค. 55 ชั้นประถมศึกษา รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 (เกิดในปี พ.ศ. 2548) หรือมีหลักฐานจบการศึกษาชั้นปฐมวัย เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 13 มี.ค. 55 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 55 ทั้งนี้ จะต้องเป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน และการรับเด็กเข้าเรียนจะดำเนินการโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากยังไม่เต็มตามจำนวนที่โรงเรียนรับได้จะรับเด็กนอกพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน พื้นที่เขตปกครอง หรือเขตพื้นที่ที่เป็นรอยต่อใกล้เคียงตามลำดับด้วยวิธีการจับฉลาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น