ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กทม. เพิ่มเวลายื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมถึง 2 ทุ่มไม่เว้นวันหยุดราชการ

(17 ก.พ. 55) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ตามที่มีผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมากยังไม่ได้มายื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กทม. จึงเพิ่มเวลาให้บริการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ตามมติคณะรัฐมนตรี ครัวเรือนละ 5,000 บาท และการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ บ้านเรือนเสียหายบางส่วนไม่เกิน 20,000 บาท บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 30,000 บาท ค่าทำศพ 25,000 บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,500 บาทไม่เกิน 2 เดือน และอุปกรณ์ประกอบอาชีพได้รับความเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท ในพื้นที่ 42 เขตประสบอุทกภัย เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้อง โดยประชาชนสามารถยื่นคำร้องฯ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 55
ในส่วนของหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง ประชาชนต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง กรณีเงินช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้าน 1,500 บาท จะต้องมีเอกสารการเช่าบ้านหรือใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน อีกทั้งกรณีเงินช่วยเหลือด้านเครื่องมือประกอบอาชีพสูญหาย ผุ้ประสบภัยจะต้องไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจท้องที่ จากนั้นให้นำใบแจ้งความไปยื่นเป็นหลักฐานด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น