ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยถึง 28 ก.พ. 55

(13 ก.พ. 55) เวลา 11.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม. : นายสมภพ ระงับทุกข์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานคร (ก.ช.ภ.กทม.) เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 5 รายการ พร้อมอนุมัติเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท กรณีบ้านเสียหายบางส่วน จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกิน 1,500 บาท ไม่เกิน 2 เดือน กรณีทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพและหรือเงินทุกประกอบอาชีพเสียหาย ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท และช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ 25,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัวให้จ่ายอีก 25,000 บาท โดยในส่วนการรับเงินช่วยเหลือเนื่องจากบ้านเสียหายทั้งหลังหรือกรณีบ้านเสียหายบางส่วนนั้น แม้จะเป็นบ้านที่บุกรุกที่สาธารณะถือว่ามีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์หากเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ และบ้านที่อาศัยอยู่ประจำได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้จะต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง กรณีเงินช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้าน 1,500 บาท จะต้องมีเอกสารการเช่าบ้านหรือใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน อีกทั้งกรณีเงินช่วยเหลือด้านเครื่องมือประกอบอาชีพสูญหายนั้น ผู้ประสบภัยจะต้องไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจท้องที่ จากนั้นให้นำใบแจ้งความไปยื่นเป็นหลักฐานด้วย โดยประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 55 นอกจากนี้ได้สั่งการให้สำนักงานเขตรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น