ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

09.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนพื้นที่ กทม.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
10.50 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด”
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
15.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีส่งมอบ “บ้านหนังสือ” จากบริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด
ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน
15.00 น. นายสมภพ ระงับทุกข์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงดุสิตและสถานีดับเพลิงสามเสน
ณ สถานีดับเพลิงดุสิตและสถานีดับเพลิงสามเสน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น