ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ราษฎร์บูรณะจัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น

นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพ และเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นดังกล่าว ได้จัดให้มีการอบรมการเพ้นท์เล็บ ในวันที่ 16 - 18 ก.พ. 55 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ และในวันที่ 19 – 20 ก.พ. 55 ณ ชุมชนบูรณะสุดเขต เขตราษฎร์บูรณะ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามวัน และสถานที่ข้างต้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.0 2428 4747

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น