ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คณะเจ้าหน้าที่ฯ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ดูงานผังเมือง

ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า ในวันที่ 6 มี.ค. 55 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักผังเมืองจะต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฯ จากแผนกการวางแผนเศรษฐกิจและประสานงานโครงการของศาลากลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน 12 คน โดยมี Dato’Sri Ar.Hj.Esa b.Hj.Mohamed คณะกรรมการที่ปรึกษาของศาลากลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ และ Mr.Jumina Samad ผู้อำนวยการออกแบบชุมชนเมืองและอาคารของศาลากลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ นำคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักผังเมือง กทม.
ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวว่า คณะเจ้าหน้าที่ฯ จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ จะเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การวางผังเมือง แผนพัฒนาเมือง” และ “แม่น้ำเจ้าพระยากับการพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่ง” จากสำนักผังเมือง “การควบคุมอาคารและการบังคับใช้บาทวิถี” จากสำนักการโยธา “การจัดการหาบเร่ แผงลอย” จากสำนักเทศกิจ และ “ระบบถนนและการคมนาคมขนส่งสาธารณะ” จากสำนักการจราจรและขนส่ง นอกจากนี้สำนักผังเมืองจะนำคณะเจ้าหน้าที่ฯ จากกรุงกัวลาลัมเปอร์เข้าชมหุ่นจำลองเมืองขนาดใหญ่ (City Model) มาตราส่วน 1:750 ซึ่งนำเสนอด้วยระบบแสงไฟแสดงแยกประเภทกิจกรรมของเมืองที่สำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ให้ความรู้และเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนกำหนดทิศทางการขยายตัวของเมือง ช่วยให้มองเห็นลักษณะทางกายภาพของเมืองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น