ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เวลา 09.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดการประชุม Program for Enhancement of Emergency Response (PEER) Thailand
ณ โรงแรมสวิสโฮเตล ปาร์คนายเลิศ

เวลา 10.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1
(ครั้งที่ 5) ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 ศาลาว่าการ กทม.


เวลา 16.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีรับมอบสวนแนวตั้งตามโครงการ 84 สาย ถวายในหลวง ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารปาร์คเวนเจอร์ สี่แยกเพลินจิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น