ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตั้งเป้าล้างท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลองในกทม. เสร็จก่อน พ.ค. 55 เปิดทางน้ำรับมือฝน

กทม. จับมือกรมราชทัณฑ์ และภาคเอกชน เดินหน้าล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและขุดลอกคูคลองในพื้นที่ความยาวรวมกว่า 6,000 กม. เตรียมพร้อมรับมือน้ำฝนที่มาเร็วกว่าปกติ อีกทั้งตรวจสอบสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(3 ก.พ. 55) เวลา 13.30 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหลตามโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด บริเวณหมู่บ้านณัฐกานต์ ซ.เพชรเกษม 112 เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานครจัดทำโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ และภาคเอกชน ในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนถนนสายหลักและซอยย่อยในพื้นที่กรุงเทพฯ ความยาวรวม 4,618 กม. และขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหล 1,184 คลอง ความยาวประมาณ 1,456 กม. รวมทั้งสิ้น 6,074 กม. โดยตั้งเป้าหมายจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนเดือน พ.ค. 55 เนื่องจากปีนี้ฝนตกเร็วขึ้นและมีปริมาณมากกว่าปกติ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. 55 เป็นต้นมา เริ่มมีฝนตกหนักทั่วกรุงเทพฯ วัดได้ 90 มม. มากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 54 ซึ่งวัดได้ 20.6 มม. ขณะที่วานนี้ (2 ก.พ. 55) มีฝนตกหนักวัดได้ 65 มม. ส่งผลให้บางจุดเกิดปัญหาน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในการสัญจรไป-มา ทั้งที่ยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝน รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กทม. ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล และจัดเก็บวัชพืชให้แล้วเสร็จก่อนเดือน พ.ค. ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมที่จะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 55 โดยว่าจ้างกรมราชทัณฑ์และภาคเอกชนดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่และรถดูดเลนของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต พร้อมกันนี้ให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา อีกทั้งดูระดับน้ำในบ่อสูบน้ำต่างๆ และท่อระบายน้ำเพื่อให้สามารถรองรับการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ โทร. 0 2248 5115 อัตโนมัติ 20 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สายด่วนกทม. 1555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น