ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กทม. เปิดสอบแข่งขันฯ เป็นข้าราชการ ครั้งที่ 1/2555 ถึง 12 มี.ค. 55

นายสุรศักดิ์ สอนเคลือ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 160 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 80 อัตรา และ 4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 75 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มี.ค. 55 ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน รวมถึงวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 2 เม.ย. 55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น