ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ผู้ว่าฯ กทม. ขอผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง ยืนยันตามข้อสรุปที่ได้หารือร่วมกัน

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า หากมีการหารือระหว่างหน่วยงาน และมีข้อสรุปร่วมกันแล้ว จำเป็นที่จะต้องยืนยันและปฏิบัติไปตามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องใจแข็งต่อข้อเรียกร้องของประชาชนจำนวนน้อย หากมีข้อสรุปใดแล้วต้องยืนยันตามนั้น นอกจากว่าข้อสรุปนั้นเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคเท่านั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่าได้เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชนส่วนน้อยเพียงเท่านั้น

ทั้งนี้ขอยืนยันว่าตนเองก็เป็นนักการเมืองที่รักประชาชนเช่นเดียวกับนักการเมืองท่านอื่น แต่ก็ดูผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักด้วย แต่ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้กทม. มีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น