ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 29 ตุลาคม2554(เวลา18.00น.)

ปริมารน้ำฝน 6 ชั่วโมงที่ผ่านมาปตร.คลองทวีวัฒนาและคลองทวีวัฒนา2.5มม.

-ปริมารน้ำฝนตั้งแต่ 1ม.ค. – 28ต.ค.2554 รวม2.245 มม. มากกว่าค่าเฉลี่ย42.3%

น้ำเหนือ

-ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา+พระราม6 รวม3.281ลบ.ม./วินาที(ลดลงจากเมื่อวาน 28ลบ.ซม./วินาที)

-ปริมารน้ำผ่าน อ.บางไทร วัดปริมาณน้ำไม่ได้

-ระดับน้ำที่ อ.บางไทร 4.14 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 2ซม.)

น้ำทะเลหนุนสูง

วันนี้เวลา 09.09 น. ระดับ+1.31 ม.รทก และเวลา 18.30น. ระดับ+1.19ม.รทก.

พรุ่งนี้ เวลา 09.09น.ระดับ+1.30ม.รทก.และเวลา 19.10น.ระดับ+1.16

ระดับน้ะแม่น้ำเจ้าพระยาวัดที่ปากคลองตลาด

-วันนี้เช้าสูงสุด เวลา 08.15 น. ระดับ+2.48ม.รทก.(ต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 32 ซม.ป

น้ำทุ่ง

-คลองหกวาสายล่าง ระดับน้ำประตูระบายน้ำคลองสอง(6ชม.ที่ผ่านมา ทรงตัว)

-ฝั่งธนบุรีระดับน้ำคลองทวีวัฒนา(6ชม.ที่ผ่านมาเพิ่ม1ซม.)

ระดับน้ำในคลองต่างๆ

-ระดับน้ำในคลองเปรมประชาการ หน้า สน.ดอนเมือง ตรงข้ามทางเข้ากองทัพอากาศระดับล้นตลิ่ง

-ระดับน้ำในคลองเปรมประชากรช่วงวัดเทวสุนทรต่ำกว่าขอบตลิ่งประมาณ26ซม.

-ระดับน้ำในคลองบางซื่อช่วง ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร ระดับปริ่มตลิ่ง

-ระดับน้ำในคลองบางพรม ตอน ถ.กาญจนาภิเษก ระดับปริ่มตลิ่ง

-ระดับน้ำในคลองบางพรม ตอน ถ.พุทธธมณฑลสาย3ระดับสูงเท่าตลิ่ง

-ระดับน้ำในคลองบางแวกถ.พุทธธมณฑลสาย3ระดับสูงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ16ซม.

-ระดับน้ำในคลองรังสิตช่วงคลองสามสูงขึ่นกว่า6 ชั่วโมงที่แล้ว7ม.ม.

ส่วนคลองอื่นๆในกทม.ปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น