ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เฝ้าระวังกรุงเทพฯ ตะวันตกเป็นพิเศษ เนื่องจากระบบระบายน้ำยังไม่ดี

สำหรับพื้นที่ด้านตะวันตก พบปริมาณน้ำเริ่มขยายตัวออกเป็นวงกว้าง และมีมวลน้ำจากจ.นครปฐมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งระบบระบายน้ำกรุงเทพฯ ตะวันตก ไม่ดีเท่ากรุงเทพฯตะวันออก กทม.จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยเร่งระบายน้ำทั้งการใช้เครื่องสูบน้ำและเปิดประตูระบายน้ำทั้งในส่วนของกทม.และศปภ. ไปลงด้านคลองมหาชัย ทั้งนี้จำเป็นต้องขอทุกหน่วยงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยกทม.จะเร่งประสานไปยังศปภ.และหน่วยงานอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น