ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

กทม. นำสื่อมวลชนเยือนกาญจนบุรีชมแนวทางอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่

กทม. นำสื่อมวลชนเยือนกาญจนบุรีชมแนวทางอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
นายมนัส ปสาทรัตน์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า กทม. ได้กำหนดจัดสัมมนาสื่อมวลชนตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 54 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทำให้ข่าวสารของกรุงเทพมหานครได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพการขยายเครือข่ายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้กทม. จะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมต้นจามจุรียักษ์ ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมสัตว์ทหารบก จ.กาญจนบุรี ตั้งอยู่บริเวณบ้านกสิกรรม หมู่ 5 ต.เกาะสำโรง อ.ด่านมะขามเตี้ย มีขนาด 10 คนโอบ อายุราว 300 ปี ซึ่งมีความสูงของเรือนยอด 20 เมตร รัศมีทรงพุ่มกิ่งก้านสาขาเฉลี่ย 25.87 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางร่มเงาประมาณ 51.75 เมตร มีพื้นที่ของพุ่มประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 4 วา โดย พ.อ.สันติ แสนรักษ์ หัวหน้ากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินงานของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 และแนวทางการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากเพื่อชมต้นไม้ใหญ่โบราณที่หาชมได้ยาก และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.กาญจนบุรี อีกทั้งสอดคล้องกับโครงการประกวดต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Big Trees) ในการเฟ้นหาต้นไม้ใหญ่ที่สุด ต้นไม้สูงที่สุด ต้นไม้สวยสมบูรณ์ที่สุด และต้นไม้ทรงคุณค่าที่สุด เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ไม้ใหญ่ในเมืองหลวงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น