ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจฯ สภากทม.เร่งรัดการก่อสร้างสวนน้ำพระราม 9

คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจฯ สภากทม.เร่งรัดการก่อสร้างสวนน้ำพระราม 9
ที่ห้องประชุม เขตห้วยขวาง (26 เม.ย. 54) นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบหประมาณ ชุดที่ 3 เป็นประธานการประชุมฯติดตามผลการดำเนินงานของสำนักการระบายน้ำ ในโครงการสวนพระราม 9 และโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และสถานีสูบน้ำลำรางยายสุ่น จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองสามเสน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตห้วยขวาง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง
ประธานคณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 3 กล่าวว่า โครงการสวนน้ำพระราม 9 เป็นโครงการที่สำนักระบายน้ำ น้ำบ่อบำบัดน้ำเสียเดิม ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกลับมาใช้ประโยชน์ ปรับปรุงให้เป็นสวนน้ำ มีที่พักผ่อน ทั้งนี้ ภายในโครงการฯ ได้มีการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด คือการน้ำปลาไทยที่มีอยู่ในน้ำจืดเดิมของท้องทุ่งบางกะปิ ห้วยขวาง อาทิ ปลาหมอ ปลาช่อน ปลาไหล ปลากระดี่ และปลาหรด เป็นต้น มาจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนและประชาชน เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการ สถานที่พักผ่อนให้กับประชาชน โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้เร่งรัดให้เสร็จตามแผนงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนพฤษภาคมนี้ โดยจะมีพิธีเปิดเป็นทางการโดยเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในพิธี
ประธานคณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจฯ กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และสถานีสูบน้ำ ลำรางยายสุ่น จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองสามเสน เดิมเป็นคลองดินธรรมดา รับน้ำจากถนนรัชดา-ห้วยขวาง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ผลักดันให้สำนักการระบายน้ำ มาก่อสร้างเป็นเขื่อน ค.ส.ล. ก็ได้จัดงบประมาณมาปรับปรุงแต่ก็ล่าช้ากว่าแผน 50 % ของเดิมเคยได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ถูกยกเลิกไปเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สาเหตุที่ช้านั่นเกิดจากระบบสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ประปาที่มีอยู่ในลำรางสาธารณะ ซึ่งต้องใช้เวลาในการประสานงานบ้าง หลังจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ก็ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องในทุกโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการฯชุดนี้ เพื่อช่วยประสานเร่งรัดผลักดันการใช้งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนกรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น