ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

เพิ่มหมายเลขสอบถามข้อมูลประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร

เพิ่มหมายเลขสอบถามข้อมูลประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร
นายโกสิน เทศวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครจัดทำโครงการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีคำขวัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์พิเศษและความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรกในรอบ 229 ปี และสามารถนำคำขวัญดังกล่าวไปใช้ในโอกาสต่างๆ ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยขณะนี้มีผู้สนใจร่วมประกวดคำขวัญในโครงการฯ จำนวนมาก และมีผู้ติดต่อมายังสำนักการศึกษา กทม. เพื่อสอบถามข้อมูล จนเป็นเหตุให้หมายเลขโทรศัพท์หลักที่ใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลของโครงการฯ ไม่ว่างหรือไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ติดต่อสอบถาม ดังนี้ โทร. 0 2437 6631-5 กด 0 หรือต่อ 3412, 3408
สำหรับการประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับประถมศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษา และ 3. ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเนื้อหาของคำขวัญต้องแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์พิเศษและความโดดเด่นที่น่าภาคภูมิใจของกรุงเทพมหานคร มีความยาวไม่เกิน 30 พยางค์ คนละไม่เกิน 1 คำขวัญ ซึ่งการตัดสินในรอบแรกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย จะร่วมกันคัดเลือกคำขวัญจากคำขวัญทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด ให้เหลือเพียง 5 คำขวัญ โดยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ระดับละ 1 รางวัล ส่วนระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 3 รางวัล รวมเป็น 5 รางวัล คำขวัญที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลๆ ละ 50,000 บาท ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด กรุงเทพมหานครจะเริ่มเปิดรับคำขวัญตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เม.ย. 54 จากนั้นระหว่างวันที่ 1–30 มิ.ย. 54 จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมโหวตคำขวัญที่ชื่นชอบผ่านทางไปรษณียบัตร เพื่อคัดเลือกให้เป็นคำขวัญประจำกรุงเทพมหานคร และจะมีการจับรางวัลไปรษณียบัตรผู้ที่ร่วมส่งผลโหวตคำขวัญคำขวัญที่ได้คะแนนสูงสุดในวันที่ 2 ก.ค. 54 ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งผู้โชคดีจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศผลคำขวัญที่ชนะเลิศให้เป็นคำขวัญประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ชนะการประกวดคำขวัญจะได้รับรางวัลเป็นเงิน จำนวน 500,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 850,000 บาท
ผู้สนใจร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวด สามารถส่งมาที่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หน่วยศึกษานิเทศก์) 869 ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โดยรับเฉพาะคำขวัญที่ส่งผ่านทางไปรษณีย์และถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2196 2314-5 และ 0 2437 6631-5 กด 0 หรือต่อ 3412, 3408 หรือผ่านทาง www.facebook.com/bkkmotto

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น