ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รผว.พรเทพ ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมและแนวทางแก้ไขความเดือดร้อน

การประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมและแนวทางแก้ไขความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 54 เวลา 14.00 น. รผว.กทม. (นายพรเทพฯ) ได้เชิญสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ ประธานกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมและการฟื้นฟูกทม.หลังน้ำลดลง โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมปัญหา พร้อมทั้งข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำมาวางแผนการปฏิบัติงานฟื้นฟูหลังน้ำลดให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว ในการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนให้ประชาชนได้รับประโยชน์ พร้อมทั้งนำความคิดที่ได้รับเพื่อมาเป็นข้อมูลของการวางแผนในระยะยาวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น