ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หลังเปิดประตูระบายน้ำคลองขุนศรีฯ คลองควาย คลองซอย 1 เมตร มีน้ำเข้าพื้นที่ทวีวัฒนา 2 ซม. เฝ้าระวังต่อเนื่อง

(24 พ.ย. 54) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 11.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงสถานการณ์น้ำประจำวัน รวมถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากรุงเทพฯ ว่า ภายหลังจากกทม.เปิดประตูระบายน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองควาย และคลองซอย เป็น 1 เมตร ทำให้ระดับน้ำด้านในประตูระบายน้ำและพื้นที่เขตทวีวัฒนาสูงขึ้น 2 ซม. อย่างไรก็ตามกทม. จะยังไม่ด่วนสรุปต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่มีการเปิดประตูระบายน้ำ ส่วนการรื้อกระสอบทรายยักษ์ หรือบิ๊กแบ็ค ที่แยก คปอ.ดอนเมือง นั้น ยังไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่โดยรวม อย่างไรก็ตามกทม. จะเร่งสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ เขตดอนเมือง หลักสี่ สายไหม คลองหกวาสายล่าง ให้เร็วที่สุด

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวด้วยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ ตนเองจะเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งนำข้อเสนอในการบริหารจัดการน้ำต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สำหรับสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นตามลำดับ โดยในวันนี้ระดับน้ำทะเลหนุนไปแล้วเมื่อเวลา 06.45 น. ที่ระดับ 2.17 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และระดับน้ำที่ อ.บางไทร 3.36 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 2.98 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนระดับน้ำโดยภาพรวมทั้งบริเวณดอนเมือง คลองหกวาสายล่างที่ประตูระบายน้ำคลองสอง และคลองสายหลักมีแนวโน้มลดลง ประมาณ 1-3 ซม. ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีว่าสถานการณ์กำลังจะคลี่คลาย ส่วนคลองมหาสวัสดิ์ระดับน้ำทรงตัว

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงการจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า โดยรวมสามารถจัดเก็บได้ 9,544 ตัน เก็บได้สูงกว่าในสภาวะปกติกว่า 1,000 ตัน ส่วน 25 เขตน้ำท่วมขัง จัดเก็บขยะได้มากขึ้นเป็น 4,540 ตัน จากวานนี้ 4,313 ตัน ซึ่งในเขตดอนเมือง หนองแขม และบางแค จัดเก็บได้ประมาณร้อยละ 60 เนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูง คาดว่าในสัปดาห์จะจัดเก็บได้มากขึ้น พร้อมกันนี้ กทม. จะระดมเขตที่ไม่ใช่พื้นที่ประสบภัยเข้าไปช่วยจัดเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมด้วย เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง

------------------

กทม. เปิดประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองควาย และคลองซอย 1 เมตร แล้ว

(23 พ.ย. 54) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 16.40 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังจากประเมินผลกระทบสถานการณ์น้ำกว่า 30 ชั่วโมง ในพื้นที่โดยรอบหลังจากกทม.ประตูระบายน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ประตูระบายน้ำคลองควาย และประตูระบายน้ำคลองซอย ที่ระดับ 75 ซม. เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ปรากฎว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นแต่อยู่ในขอบเขตจำกัด ดังนั้นตั้งแต่บัดนี้กทม. จะเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 แห่ง ที่ระดับ 1 เมตร ตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับ ศปภ. เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 54 อย่างไรก็ตามกทม. ขอสงวนสิทธิในการปรับเพิ่มหรือลดระดับประตูระบายน้ำทั้ง 3 แห่งตามความเหมาะสมหากเกิดผลกระทบเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามอำนาจหน้าที่และตามคำสั่งของ ศปภ. ที่ให้กทม. เปิดประตูระบายน้ำในระดับที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้กทม. จะทำหนังสือเป็นทางการไปยัง ศปภ. และกรมชลประทาน เพื่อขอความร่วมมือในการเปิดประตูระบายน้ำ 2 แห่งซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ได้แก่ ประตูระบายน้ำฉิมพลี เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองบางกอกน้อย และประตูระบายน้ำนครชัยศรี เพื่อผันน้ำคลองมหาสวัสดิ์ลงสู่คลองในพื้นที่ด้านตะวันตกต่อไป ซึ่งประตูระบายน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการชุมนุมและรื้อกระสอบทรายยักษ์ หรือ บิ๊กแบ็ค เป็นแนวยาวกว่า 30 เมตรบริเวณแยก คปอ.ดอนเมือง นั้น กทม. จำเป็นต้องหารือกับ ศปภ. เนื่องจากเป็นเจ้าของโครงการ โดยการรื้อบิ๊กแบ็คบริเวณดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง เขตสายไหม คลองสอง คลองบางบัว และพื้นที่ต่อเนื่องด้วย

------------------

กทม. รับมอบเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

(24 พ.ย. 54) เวลา 11.00น. ณ ลานคนเมือง : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบเครื่องสูบน้ำ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปติดตั้งที่สถานีสูบน้ำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบเครื่องสูบน้ำให้กรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วจำนวน 65 เครื่อง โดยทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ได้นำไปติดตั้งตามสถานีสูบน้ำต่างๆแล้ว เช่น สถานีสูบน้ำคลองพระโขนง สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย สถานีสูบน้ำคลองระหาญ สถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี และสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่

ส่วนในวันนี้เป็นการรับมอบเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 เครื่อง โดยสำนักการระบายน้ำจะนำไปติดตั้งเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

------------------

เครือข่ายภาคประชาชน จ.นนทบุรี เข้าพบ ผว.กทม.ขอบคุณ เปิดประตูระบายน้ำ 1 เมตร

(24 พ.ย. 54) เวลา 12.30 น. กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี กลุ่ม เอาน้ำออกไปจากจังหวัดนนทบุรีดยเร็วที่สุดอย่างเป็นรูปธรรม เข้าพบ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม. ขอบคุณกรุงเทพมหานคร รวมถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ได้ให้ความช่วยเหลือชาวจังหวัดนนทบุรีตามที่ทางกลุ่มฯ ได้มีการเคลื่อนไหว เรียกร้องต่อภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร้องขอให้มีการเร่งการระบายน้ำภายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและท่วมขังยาวนาน คือ พื้นที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวย ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเรียกร้องโดยตรงต่อกรุงเทพมหานคร คือ ร้องขอให้กรุงเทพมหานครช่วยเปิดประตูระบายน้ำริมคลองมหาสวัสดิ์และคลองบางกอกน้อยทุกบาน ที่ความสูง 1 เมตร ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำเป็น 1 เมตร ตามข้อเรียกร้องของชาวจังหวัดนนทบุรี

ตัวแทนกลุ่มยังได้ชี้แจงกับผู้ว่าฯกทม. ว่า ทางกลุ่มไม่มีเจตนาจะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายกับพี่น้องชาวกรุงเทพฯ และไม่เคยมีเจตนาไปทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งคันกั้นน้ำ หรือระบบป้องกันน้ำต่างๆ โดยทางกลุ่มฯ จะยึดมั่นในข้อเรียกร้องทั้ง 4 ข้อเป็นสำคัญและจะติดตามการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยเฉพาะการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ ซึ่งผู้ว่ากทม. ได้ให้คำมั่นเป็นแถลงสถานการณ์ชัดเจนว่ายินยอมเปิดประตูระบายน้ำริมคลองดังกล่าวสูง 1 เมตร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวจังหวัดนนทบุรี แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับความกว้างหรือหรี่ลงตามความเหมาะสม เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของกทม. ที่ได้รับจาก ศปภ. ให้ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อไม่ให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบนั้น ทางกลุ่มขอแสดงจุดยืนและแถลงให้ทุกฝ่ายทราบชัดแจ้งว่า การตัดสินใจลดระดับประตูระบายน้ำให้ต่ำลงกว่า 1 เมตร ตามข้อสงวนสิทธินั้น ขอให้เป็นเรื่องที่เป็นผลกระทบหนักที่มีเหตุผลเพียงพอความสมควรต่อการคุ้มครองพื้นที่กรุงเทพฯส่วนรวม หรือสถานที่สำคัญอื่นๆ และขอให้กทม. แจ้งให้ จ.นนทบุรี ทราบถึงการปรับลดระดับดังกล่าวและแนวทางดำเนินการรวมถึงระยะเวลาที่จะบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดประตูระบายน้ำที่ 1 เมตร ได้ตามเดิม แต่หากมีการกระทำใดที่แสดงไปในทางที่เห็นชัดเจนว่ากทม. ไม่จริงใจที่จะร่วมแก้ปัญหาในชาวจังหวัดนนทบุรี ทางกลุ่มฯ จะเคลื่อนไหวตามแนวทางของกลุ่มต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณตัวแทนชาวจังหวัดนนทบุรีที่เข้าพบและขอบคุณในความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล โดยกล่าวว่า กทม. มีความห่วงใยชาวจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีตลอดเวลา แต่ก็มีหน้าที่จะต้องดูแลชาวกรุงเทพฯ ไม่ให้เดือดร้อนด้วย และด้วยที่ตนเองเป็นคนตรงไปตรงมาจึงต้องบอกตามตรงในการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหรือลดการเปิดประตูระบายน้ำซึ่งอาจไม่มีการหรี่ลงก็ได้ และในวันนี้เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบได้แจ้งว่ามีความยินดีที่จะนำหน่วยสูบน้ำที่ขณะนี้ปฏิบัติการสูบน้ำที่อยุธยามาช่วยสูบน้ำในกรุงเทพฯ กทม.จะได้ประสานทางญี่ปุ่นไปช่วยจังหวัดนนทบุรีแทน

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวด้วยว่า ตั้งแต่สมัยเข้ารับตำแหน่งในปี 2552 ได้ไปตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งได้มีแนวทางตั้งแต่แรกแล้วว่าควรจะต้องมีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมทั้งสองฝั่ง เพราะหากมีเฉพาะฝั่งกทม. จะไม่มีประโยชน์ ทางฝั่งนนทบุรีก็จะเดือดร้อน รวมถึงที่คลองหกวาสายล่างก็เช่นกันต้องทำทั้งสองฝั่งในฝั่งปทุมธานีด้วย โดยหลังจากนี้จะได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือในการสร้างเขื่อนป้องกันทั้งสองฝั่งต่อไป

------------------

กทม. จับมือเครือข่าย อปท. แก้ปัญหาน้ำท่วมและป้องกันโรคระบาดหลังน้ำลด

(24 พ.ย. 54) เวลา 09.30 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2554 โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองพัทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี และสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม.

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ การสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะขณะนี้ในพื้นที่หลายจังหวัดและกรุงเทพมหานครประสบปัญหาอุทกภัยส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก จึงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ให้หมดโดยเร็ว ซึ่งต้องมีการติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่มากับน้ำอย่างใกล้ชิด เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคฉี่หนู อหิวาตกโรค น้ำกัดเท้า เบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะทำการสำรวจข้อมูลความเดือดร้อนของพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วแบ่งระดับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตามความหนักเบา จากนั้นจะประสานไปยังเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และกำลังคนขอรับการสนับสนุน และความช่วยเหลือในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงกับตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆ

------------------

ประธานสภากทม. มอบวิทยุสื่อสารโมบายให้ สน.บุคคโล ใช้ในงานจราจร

(24 พ.ย. 54) เวลา 13.00 น. นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รับมอบชุดเอี้ยมกันน้ำจำนวน 50 ชุด ถุงขยะใหญ่ (ขนาด 40x60 ซม.) จำนวน 300 กิโลกรัม น้ำยาเอนกประสงค์จำนวน 100 ลิตร จากบริษัทเอเชียพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณท์ จำกัด กลุ่มธรรมนำไทยโดยมีพระอาจารย์ศักดิ์มนตรี เป็นที่ปรึกษา ณ ห้องประธานสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.

ประธานสภากทม. กล่าวว่า ของที่ได้รับบริจาคจะนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ทั้งนี้ชุดเอี้ยมกันน้ำจะนำไปมอบให้กับประชาชนเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูที่มากับน้ำท่วม อีกทั้งถุงขยะใหญ่ขนาด 40x60 ซม. จำนวน 300 กิโลกรัม และน้ำยาเอนกประสงค์จำนวน 100 ลิตร จะนำไปมอบให้เขตต่างๆ เพื่อจัดเก็บขยะและร่วมทำความสะอาดในพื้นที่ต่อไป

จากนั้นเวลา 14.00 น. ประธานสภากทม. ได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารโมบายให้กับผู้แทนจากสถานีตำรวจบุคคโล โดยมี ร.ต.อ.วิชัย สุขสร้อย รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจบุคคโล และคณะ ทั้งนี้เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านจราจรในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกอีกด้วย

------------------

25-29 พ.ย. นี้ หนองแขมผสานเครือข่ายเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในโครงการฟื้นฟูกรุงเทพฯ รวมกันเราทำได้

นายพิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม.เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตหนองแขมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ Home Product Center Public Company Limited (Thailand) หรือ Home Pro บริษัท ซีพี ออล์ล หรือเซเว่นอีเลฟเว่น สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผนึกกำลังร่วมมือจัดทำโครงการฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร รวมกันเราทำได้ together we can ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองแขม ในวันที่ 25-29 พ.ย. 54 ตั้งแต่เวลา 10.00–16.00 น. โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเยียวยาในทุกด้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตหนองแขมให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งและมีแรงต่อสู้กับปัญหาต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูกโครงการ “ธงฟ้า” จากกระทรวงพาณิชย์ และ Home Pro การบริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ และสาธิตการฝึกอาชีพระยะสั้นจากสำนักพัฒนาสังคม การตรวจสุขภาพร่างกายและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต บริการแจกน้ำอีเอ็มจำนวน 300 ขวด จากสำนักสิ่งแวดล้อม บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว รถคลายเครียด รวมทั้งบริษัทซีพีออลล์ หรือเซเว่นอีเลฟเว่น เปิดบูทรับสมัครงานสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ม.3 ปวช. ปวส. เพื่อเข้าทำงานที่เซเว่นอีเลฟเว่น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

------------------

เขตลาดกระบังแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

นายประวิช ศรีวิลัย ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. เปิดเผยว่า จากการที่มีน้ำท่วมทั่วพื้นที่เขตลาดกระบังจนถึงขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มลดลง แต่ในบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ เขตฯ จึงแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากการท่วมขังเป็นเวลานาน โดยการแจกจ่ายน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพและจุลินทรีย์แบบก้อน (EM Ball) ซึ่งได้ตั้งจุดให้ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับได้เองบริเวณหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง โดยไม่จำกัดปริมาณ พร้อมทั้งจัดรถบรรทุกน้ำจุลินทรีย์ไปแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆ และเร่งฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์ รวมถึงฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง เพื่อลดปริมาณน้ำเน่าเสียบริเวณชุมชนที่มีน้ำท่วมขัง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้เขตฯ มีจุลินทรีย์ชีวภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเนื่องจากสามารถผลิตได้เองส่วนหนึ่ง และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์ในจุดที่มีน้ำท่วมขังในชุมชนต่างๆ นั้น ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำก่อนและหลังการฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์เพื่อตรวจสอบและวัดคุณภาพน้ำอีกด้วย ซึ่งสำนักงานเขตลาดกระบังได้ดำเนินการฉีดพ่นจุลินทรีย์ตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ แล้ว จำนวน 9 แห่ง คือ ซอยสถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง, ซอยฉลองกรุง 14, 16 และ 17, ชุมชนทวีปัญญาภรณ์, ชุมชนร่มไทร 1-2, ชุมชนสุเหร่าลำนายโส, ชุมชนมาเรียลัย,หมู่บ้านพาราไดซ์, ชุมชนบึงบัว และซอยคุ้มเกล้า 38

------------------

เขตธนบุรีจัดนิทรรศการให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก

นายระบิล ปานแม้น ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า โรคเอดส์เป็นปัญหาระดับชาติซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้บรรจุแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทุกฉบับ ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเอดส์โลก เพื่อเน้นความสำคัญว่าโรคเอดส์เป็นปัญหาของคนทั่วโลกที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา สำนักงานเขตธนบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดนิทรรศการสัปดาห์รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกบริเวณด้านหน้าสำนักงานเขต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขต มีการแจกถุงยางอนามัย เจ้าหน้าที่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์พร้อมให้คำแนะนำความรู้เรื่องโรคเอดส์ การติดต่อของโรคและการป้องกันโรค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2465 0025 ต่อ 5618-9

------------------

หลายเขตจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา

เขตประเวศ นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เขตฯ จึงขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน วัด และโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เขต ร่วมประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน พร้อมจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐาน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่เหมาะสม เพื่อถวายเป็นราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 54

เขตบางกอกใหญ่ นายจีรศักดิ์ บุญโชคช่วย ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 เขตฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่เขต จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 ณ บริเวณลานจอดรถ ข้างสำนักงานเขตฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 07.00 น.ถวายภัตตาหารเช้าและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 84 รูป เวลา 08.00 น. ร้องเพลงเคารพธงชาติ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 84 รูป เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนถวายพานพุ่มและลงนามถวายพระพร เวลา 10.00 น. ประธานถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ เปิดกรวยธูปเทียนแพดอกไม้สด ถวายสักการะ แล้วถวายความเคารพ จุดเทียนชัย และประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ กล่าวตาม จากนั้น ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนถวายพานพุ่มเงิน ทอง ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ วางพานพุ่ม เงิน ทอง กล่าวคำอศิรวาทถวายพระพร ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

เขตฯ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประดับธงชาติ ธงหรือตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคาร สถานที่ราชการ บ้านเรือนที่พักอาศัย ตลอดจนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ และร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตโดยพร้อมเพรียงกัน

------------------

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตดุสิต น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งกำหนดการล้างทำความสะอาดทางเท้า ช่องตะแกรงรองรับน้ำฝนป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในถนน ซอยแยกต่างๆ โดยกำหนดล้างทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณรอบวังศุโขทัย และจะล้างทำความสะอาด เก็บกวาดขยะบริเวณวัดสุคันธาราม ถ.สุคันธาราม นอกจากนี้จะดำเนินการล้างทางเท้และรางวี บริเวณตลาดสะพานสูง ถ.พระรามหก บริเวณ ซ.สามเสน 2123 บริเวณชุมชนสวนอ้อย ถ.สามเสน ตั้งแต่แยกเกียกกาย ทั้ง 2 ฝั่ง จนถึงบริเวณหน้าวังศุโขทัย บริเวณชุมชนตรอกต้นโพธิ์ และซอยองครักษ์ 1-10 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย. 54 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983

เขตคลองสาน นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้รับแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 598 เรื่อง แบ่งเป็น เหตุเดือดร้อนรำคาญ การกระทำผิดในที่สาธารณะ ไฟฟ้า ปัญหาจราจร ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งเขตฯ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการของสำนักงานเขตคลองสาน สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญได้ที่ศูนย์รับร้องทุกข์และป้องกันภัย ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5058 หรือทางอีเมล์ pr.klongsan@gmail.com

เขตคลองเตย นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจพื้นที่ทุกวันจันทร์และวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับวันที่ 28 พ.ย. 54 ออกตรวจพื้นที่บริเวณ ถ.พระราม 3 ถ.สุนทรโกษา ถ.ท่าเรือ 2 ตลาดปีนัง ตลาดคลองเตย 12 และ ถ.เกษมราษฎร์ จรดถนนท่าเรือ 1 และวันที่ 30 พ.ย. 54 บริเวณ ถ.พระราม 4 ตั้งแต่แยกเกษมราษฎร์ ถึงแยกพระโขนง ถ.เกษมราษฎร์ ถ.สุนทรโกษา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สวนเบญจกิตติ และ ถ.ดวงพิทักษ์

------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น