ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 (เวลา 07.00 น.)

น้ำฝน

- คาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา วันนี้มีฝน 10% ของพื้นที่

น้ำเหนือ (ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)

- ระดับน้ำที่ อ.บางไทร 3.00 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 6 ซม.)

น้ำทะเลหนุนสูง

-น้ำทะเลหนุนวันนี้ เวลา 12.13 น. ระดับ +1.25 ม.รทก. เวลา 20.21 น. ระดับ +0.94 ม.รทก.

ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตรวจวัดที่ปากคลองตลาด

- ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุดเมื่อวานนี้ เวลา 10.00 น. ระดับ +2.20 ม.รทก. (ต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 0.60 ม.)

- คาดการณ์วันนี้จากกรมอุทกศาสตร์ เวลา 12.13 น. ระดับ +2.07 ม.รทก.

น้ำทุ่ง (24ชั่วโมงที่ผ่านมา)

- คลองหกวาสายล่าง (ด้านนอกเขต กทม.) ระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองสอง ระดับน้ำลดลง 2 ซม.

- คลองมหาสวัสดิ์ (ด้านนอกเขต กทม.) ที่ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ระดับน้ำลดลง 3 ซม.

- คลองเปรมประชากรด้านดอนเมือง ระดับน้ำลดลง 6 ซม.

ระดับน้ำในคลองต่างๆ

ฝั่งธนบุรี ระดับน้ำล้นตลิ่งคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2 คลองบางพรม ตอนคลองฉิมพลี ตอนถ.กาญจนาภิเษก และตอนถ.พุทธณฑลสาย 3, คลองบางเชือกหนัง ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2, คลองบางแวก ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 1 ตอนคลองทวีวัฒนา ส่วนคลองอื่นๆ ยังปกติ

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำในคลองสายหลักในพื้นที่ กทม. (24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)

ฝั่งพระนคร

- คลองแสนแสบจากบางชันออกไปจนสุดเขต กทม. ระดับน้ำลดลง 1-3 ซม.

- คลองประเวศบุรีรมย์ ด้านลาดกระบัง ระดับน้ำทรงตัว

- คลองลาดพร้าว ระดับน้ำลดลง 2-3 ซม.

- คลองเปรมประชากร ระดับน้ำลดลง 4-6 ซม.

- คลองบางเขนช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์ ระดับน้ำลดลง 4-6 ซม.

- คลองบางซื่อ ระดับน้ำลดลง 2-4 ซม.

ฝั่งธนบุรี

- คลองหลักช่วงบนในเขตทวีวัฒนา ระดับน้ำลดลง 1-2 ซม.

- พื้นที่ฝั่งธนบุรียังคงมีปัญหาน้ำท่วม

การแก้ไขปัญหา

1. ในแต่ละจังหวัดมีแผนป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำอยู่แล้ว มีผู้รับผิดชอบชัดเจนแน่นอน การแก้ไขปัญหาสมควรที่จะดำเนินการตามแผนฯ และระบบฯ ที่มีอยู่ หากเกินขีดความสามารถแต่ละจังหวัดสามารถร้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในจังหวัดตนเองได้อย่างรวดเร็วและรับผิดชอบ

2. ประชาชนในกทม. ก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ยิ่งหย่อนกับจังหวัดอื่นๆ มาเป็นเวลานานเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น