ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 (เวลา 07.00 น.)

สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 (เวลา 07.00 น.)

น้ำฝน

- คาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา วันนี้ไม่มีฝน

น้ำเหนือ (ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)

- ระดับน้ำที่ อ.บางไทร 3.06 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 4 ซม.)

น้ำทะเลหนุนสูง

-น้ำทะเลหนุนวันนี้ เวลา 11.36น. ระดับ +1.32 ม.รทก. เวลา 19.38 น. ระดับ +1.03 ม.รทก.

ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตรวจวัดที่ปากคลองตลาด

- ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุดเมื่อวานนี้ เวลา 09.00 น. ระดับ +2.20 ม.รทก. (ต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 0.60)

- คาดการณ์วันนี้จากกรมอุทกศาสตร์ เวลา 11.36 น. ระดับ +2.13 ม.รทก

น้ำทุ่ง (24ชั่วโมงที่ผ่านมา)

- ระดับน้ำในบริเวณดอนเมือง ระดับน้ำลดลง 5 ซม.

- คลองหกวาสายล่าง (ด้านนอกเขต กทม.) ระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองสอง ระดับน้ำลดลง 5 ซม.

- ฝั่งธนบุรีระดับน้ำคลองมหาสวัสดิ์ (ด้านนอกเขต กทม.) ที่ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ระดับน้ำลดลง 3 ซม.

ระดับน้ำในคลองต่างๆ

ฝั่งพระนคร ระดับน้ำปกติ

ฝั่งธนบุรี ระดับน้ำล้นตลิ่งคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2 คลองบางพรม ตอนคลองฉิมพลี ตอนถ.กาญจนาภิเษก และตอนถ.พุทธณฑลสาย 3, คลองบางเชือกหนัง ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2, คลองบางแวก ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 1 ตอนคลองทวีวัฒนา ส่วนคลองอื่นๆ ยังปกติ

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำในคลองสายหลักในพื้นที่ กทม. (24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)

ฝั่งพระนคร

- คลองแสนแสบจากบางชันออกไปจนสุดเขต กทม. ระดับน้ำลดลง 2-3 ซม.

- คลองประเวศบุรีรมย์ ด้านลาดกระบัง ระดับน้ำลดลง 2-5 ซม.

- คลองลาดพร้าว ระดับน้ำลดลง 3-4 ซม.

- คลองเปรมประชากร ระดับน้ำลดลง 1-4 ซม.

- คลองบางเขนช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์ ระดับน้ำลดลง 1-3 ซม.

- คลองบางซื่อ ระดับน้ำลดลง 1-3 ซม.

ฝั่งธนบุรี

- คลองหลักช่วงบนในเขตทวีวัฒนา ระดับน้ำลดลง 1-2 ซม.

- พื้นที่ฝั่งธนบุรียังคงมีปัญหาน้ำท่วม

การแก้ไขปัญหา

1. ในแต่ละจังหวัดมีแผนป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำอยู่แล้ว มีผู้รับผิดชอบชัดเจนแน่นอน การแก้ไขปัญหาสมควรที่จะดำเนินการตามแผนฯ และระบบฯ ที่มีอยู่ หากเกินขีดความสามารถแต่ละจังหวัดสามารถร้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในจังหวัดตนเองได้อย่างรวดเร็วและรับผิดชอบ

2. ประชาชนในกทม. ก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ยิ่งหย่อนกับจังหวัดอื่นๆ มาเป็นเวลานานเช่นกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น