ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หลายเขตจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา

เขตคลองสาน นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เขต จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพุทธมนต์ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 85 รูป เวลา 07.45 ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพุ่มทอง พุ่มเงิน เวลา 08.30 น. ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวางพุ่มทอง พุ่มเงินถวายราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวคำอาศิรวาท ถวายพระพร เวลา 09.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างเขตคลองสาน ประจำปี 2554 นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมสาธิตการทำเครื่องหอมไทย และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเขตคลองสาน ทั้งนี้เขตฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์หน้าอาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค. 54

เขตปทุมวัน นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร บริษัท ห้างร้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดิษฐานพร้อมจัดโต๊ะหมู่บูชา และประดับธงชาติไทยคู่กับธง ภ.ป.ร. หรือธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในที่อันสมควร เช่น บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน บ้านเรือน ฯลฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค. 54 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของปวงชนชาวไทย

เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดงานเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 07.0021.00 น. ณ ลานหน้าสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ซึ่งกิจกรรมการจัดงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 85 รูป กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขต การลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6837,6838

เขตสาทร น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดงาน 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2554 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 เวลา 06.3010.00 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานเขตสาทร โดยจะมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 85 รูป เวลา 06.39 น. ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เวลา 07.19 น. และพิธีถวายพระพรวางพานพุ่ม เวลา 08.39 น.

เขตยานนาวา นายอนนท์วุฒิ รัตนมาลี ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเขตยานนาวา และร่วมลงนามถวายพระพรณ บริเวณโถงด้านหน้าศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (BSC) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น