ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กทม.รับดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งใหม่ เริ่มปีใหม่ 1 ม.ค.55

(30 พ.ย.54) เวลา 14.00 น. : นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร ในพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จากกรมธนารักษ์ ร่วมกับ นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อให้กทม.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายบรรจง สุขดี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์

สำหรับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ดำเนินการจัดสร้างโดยกรมธนารักษ์โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง บนที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ กท.0263 โฉนดเลขที่ 614 เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ดำเนินการสร้างแล้วเสร์จปลายปี 2553 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน สันทนาการ และออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 20 เม.ย.54 เป็นต้นมา

สำหรับโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย ทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย เขื่อนป้องกันตลิ่ง สะพานทางเดินในสระน้ำ อาคารห้องน้ำ ลานพลาซ่าหน้าอาคารห้องน้ำ แผนผังประติมากรรม บ่อน้ำตก ผนังน้ำตก บ่อปลูกไม้น้ำ อาคารเอนกประสงค์ ลานใบโพธิ์ ม้านั่งริมสระน้ำ บ่อน้ำพุทางเข้าทางด้านหน้า เครื่องเล่นเด็กจำนวน 4 ชุด ซุ้มเรือนไม้สำหรับขายเครื่องดื่ม รั้วรอบสาธารณะ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้น้ำ ฯลฯ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ตอบรับการเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55 เป็นต้นไป

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.มีความยินดีอย่างยิ่งที่กรมธนารักษ์จัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ ทำให้กทม.มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพิ่มอีก 1 แห่งจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 27 แห่ง สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเพิ่มพื้นที่โล่ง และพื้นที่สีเขียว เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น