ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประธานสภากทม. หารือขุนคลัง ปรับขึ้นเงิน ส.ก. , ส.ข.

วานนี้ (22 ธ.ค. 53) ที่กระทรวงการคลัง เวลา 14.30 น. : นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ประกอบด้วย นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ ส.ก.เขตลาดกระบัง 1 นายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล ส.ก.เขตบางพลัด พร้อมด้วยสมาชิสภาเขต (ส.ข.) และเจ้าหน้าที่สภากรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิสภาเขต
นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนเองได้นำคณะสมาชิกหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงการขึ้นเงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ซึ่งมีการปรับครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2537 และไม่ได้มีการพิจารณาปรับขึ้นอีกเลย ภายหลังจากที่ได้มีการผลักดันเรื่องการปรับเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทน ส.ก. และส.ข. เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2552 แต่ถูกปรับตกไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งล่าสุดวาระการขึ้นเงินประจำตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกลับถูกปรับขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันเงินประจำตำแหน่งของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ถูกปรับขึ้นโดยอัตโนมัติ
ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการหารือว่า ตนเองไม่ขัดข้องและเห็นใจเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนของส.ก.และส.ข. หลังจากกระทรวงมหาดไทย ได้เคยเห็นชอบนำเรื่องสู่คณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2552 แต่ถูกดึงเรื่องเอาไว้ก่อน แล้วมาพิจารณาเงินของ อบต.แทนเนื่องจากฐานเงินเดือนต่ำ ทั้งนี้ตนเองจะนำเรื่องดังกล่าวหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
สำหรับการปรับเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิสภาเขต ในครั้งนี้หากได้รับการพิจารณา จะใช้เงินงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 10 ล้านบาท โดยตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร เงินเดือนประจำตำแหน่ง จากปัจจุบัน 63,800 บาท เพิ่มเป็น 78,920 บาท คิดเป็น 23%, ตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เงินเดือนประจำตำแหน่ง จากปัจจุบัน 52,200 บาท เพิ่มเป็น 64,970 บาท คิดเป็น 24 %, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เงินเดือนประจำตำแหน่ง จากปัจจุบัน 41,000 บาท เพิ่มเป็น 54,120 บาท คิดเป็น 32%, ประธานสภาเขต เงินเดือนประจำตำแหน่ง จากปัจจุบัน 13,630 บาท เพิ่มเป็น 19,050 บาท คิดเป็น 39% และ สมาชิสภาเขต เงินเดือนประจำตำแหน่ง จากปัจจุบัน 10,070 บาท เพิ่มเป็น 15,250 บาท คิดเป็น 51%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น