ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เปิดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่ 4 ชุมชน เขตบางบอน

กทม. ร่วมกับ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ พอช. เปิดโครงการบ้านมั่นคงใน 4 ชุมชนของเขตบางบอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน
(24 ธ.ค. 53) ณ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางบอน : แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “บ้านมั่นคงแสมดำชุมชนชานเมือง สู่วิถีพอเพียง” ตามนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชน โดยทำการเปิดโครงการบ้านมั่นคงบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่ 4 ชุมชนของเขตบางบอน ประกอบด้วย ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ ชุมชนโฟรโมสต์ ชุมชนดอกรักริมทางรถไฟ และชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เพื่อเป็นอาคารที่พักอาศัยหลังใหม่ให้แก่ประชาชน 4 ชุมชน ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกสุขลักษณะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ทั้งนี้ โครงการบ้านมั่นคงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ที่ต้องการส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพการอยู่อาศัยของคนในชุมชนให้มีความมั่นคง โดยมีชุมชนเป็นแกนหลักและมีส่วนร่วมในการะบวนการพัฒนา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และการพึ่งตนเองสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น