ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กทม. จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง 35 จุด รับมือไฟไหม้ปีใหม่

กทม. ออกมาตรการป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 54 พร้อมประสานหลายหน่วยงานรับมือเหตุร้าย ประชาชนแจ้งเหตุผ่านสายด่วนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 199

(24 ธ.ค. 53) พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมมาตรการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 54 โดยกำหนดแผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในเคหะสถานและสถานบริการต่างๆ อีกทั้งเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าของอาคาร สถานบริการและประชาชนชาวกทม. ในการเตรียมการป้องกันอัคคีภัย และข้อปฏิบัติตนขณะเกิดเพลิงไหม้ โดยมีศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันอัคคีภัยฯ ตั้งอยู่ ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยประสาน ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านทางสายด่วน หมายเลข 199

นอกจากนี้กทม. ยังได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอาคาร สถานบริการต่างๆ เพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร จัดให้มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ จัดให้มีทางออกและทางหนีไฟให้เพียงพอ ฯลฯ ตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่ กว่า 2,000 คน พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดเสี่ยงต่างๆ 35 จุด เพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงที่เป็นย่านที่มีสถานบริการตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ ซ.คาวบอย ย่านอาร์ซีเอ ถ.พระราม 9 ถ.รัชดา ซ.4-8 ถ.ข้าวสาร ประตูน้ำ โรงแรมนานา ซ.นานาเหนือ (สุขุมวิท3) และสยามสแควร์ โดยเข้าประจำจุดตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการสนับสนุนดูแลความปลอดภัยบริเวณจัดงานเคาท์ดาวน์ บริเวณย่านราชประสงค์ จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย ฝั่งอีเซตัน ฝั่งเกษรพลาซ่า ประตูน้ำ แยกเฉลิมเผ่า และจุดใกล้โรงเรียนวัดปทุมวนาราม และร่วมกับการประปานครหลวงทดสอบความพร้อมในการใช้งานของหัวรับน้ำดับเพลิง โดยรอบบริเวณที่มีการจัดงาน และพื้นที่อื่นๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น