ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

ส่งเสริมเยาวชนทำความดีผ่านกิจกรรมลูกเสือไทย

ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ 100 ล้านความดี 100 ปีลูกเสือไทย ทำความดีอย่างน้อยคนละ 100 ความดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลุกจิตสำนึกคนไทยร่วมทำความดีต่อตนเอง และสังคม
(28 ม.ค. 54) นางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี ตามโครงการ 100 ล้านความดี 100 ปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาดจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดเทพลีลา โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนลำสาลี โรงเรียนไขศรีปราโมทย์อนุสรณ์ โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น โรงเรียนคลองกะจะ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย และโรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ รวม 4,000 คน ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำความดีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ทำความดีเบื้องต้นครบ 3 ความดีตามเกณฑ์ที่กำหนดถือเป็นผู้มีสิทธิได้รับ “เข็มกลัด 100 ล้านความดี 100 ปีลูกเสือไทย” และสามารถรับ “สมุดความดี” เพื่อบันทึกการทำความดีตามโครงการ 100 ล้านความดีฯ อย่างน้อยคนละ 100 ความดี โดยมีผู้ลงนามรับรองการทำความดีจะได้รับการเชิดชูเกียรติด้วยการประดับ “เข็มลูกเสือทำความดี”
สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความดีตามโครงการ 100 ล้านความดี 100 ปีลูกเสือไทย หัวข้อ “100 ล้านความดี ทำดีเพื่อในหลวง” ประกอบด้วย นิทรรศการการทำความดีในรูปแบบต่างๆ การค้นหาความดีผ่านต้นไม้ความดี ตอบคำถาม ละครใบ้เรื่อง “ความดี” Talk Show พูดคุยกับเยาวชนหรือผู้มีชื่อเสียงและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม กิจกรรมเข้าฐานความรู้ทำความดี อาทิ ภูเขาจำลอง ไฟฟ้าสถิตย์ วงล้อหรรษา เปเปอร์มาเช่ จิกซอว์สัมพันธ์ การแสดงมายากล Milk Magic และการแสดงบนเวทีมากมาย โดยครั้งต่อไปกำหนดจัดที่โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง และโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน ตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น