ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

ปรับการจราจรแยกบรมราชชนนีเป็นลักษณะวงเวียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ค. 54

นายจุมพล สำเภาพล ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. แจ้งว่า ตามที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 52 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 7 มี.ค. 55 รวมระยะเวลา 820 วัน ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างขณะนี้มีความจำเป็นต้องปิดล้อมพื้นที่การก่อสร้างบริเวณสี่แยกบรมราชชนนี เพื่อก่อสร้างทางลอดบริเวณสี่แยกบรมราชชนนี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ก.ค. 54 และเพื่อให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และคล่องตัวมากขึ้น จึงกำหนดปรับรูปแบบการจราจรบริเวณแยกบรมราชชนนีเป็นลักษณะรูปแบบวงเวียนร่วมกับการใช้สัญญาณไฟจราจรในการควบคุมการจราจร โดยให้รถทุกประเภทในทุกทิศทางต้องหยุดรอสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกบรมราชชนนีและสัญจรผ่านวงเวียนตามสัญญาณไฟเขียว ยกเลิกช่องเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดที่บริเวณแยกจากทุกทิศทาง ยกเลิกจุดกลับรถสำหรับรถสูงบริเวณใต้สะพานข้ามแยกบรมราชชนนีฝั่งเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรณีรถสูงเกิน 4 เมตรให้ใช้สะพานข้ามแยกหรือทางราบผ่านวงเวียนแล้วกลับรถที่แยกอรุณอัมรินทร์

นอกจากนี้ มีการเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มเติมบริเวณใต้สะพานข้ามแยกฝั่งพาต้าปิ่นเกล้า สำหรับรถที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร เพื่อเป็นช่องจราจรรอบพื้นที่วงเวียน หากรถความสูงเกิน 4 เมตร ที่มาจากตลิ่งชันหรือจากแยกบางพลัดมุ่งหน้าบางกอกน้อยหรือไปตลิ่งชันให้ไปกลับรถที่แยกอรุณอัมรินทร์เท่านั้น

ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายแนะนำเส้นทาง ป้ายและสัญญาณไฟเตือนความปลอดภัยพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดจนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ หากไม่มีความจำเป็นขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรบริเวณดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติมที่ กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา โทร. 0 2643 4620

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น