ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สถิติการบริการและช่วยเหลือประชาชนผ่านสายด่วน 199 ของ สปภ. ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553

นายยุทธศักดิ์ ร่มฉัตรทอง ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวว่า ในเดือน พ.ค. 53 เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในเหตุต่างๆ ที่รับแจ้งผ่านศูนย์พระราม โทร. 199 ของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน จำนวน 11 ครั้ง เพลิงไหม้อุปกรณ์และสิ่งของอื่น ๆ ภายในอาคาร จำนวน 37 ครั้ง เพลิงไหม้หญ้าแห้งและขยะ จำนวน 257 ครั้ง เพลิงไหม้รถยนต์ จำนวน 14 ครั้ง จับสัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 223 ครั้ง กำจัดรัง ต่อ แตน ผึ้ง จำนวน 54 ครั้ง ต้นไม้ล้ม จำนวน 1 ครั้ง แก๊สรั่วไหล จำนวน 5 ครั้ง เก็บกู้สารเคมี จำนวน 1 ครั้ง และบริการอื่นๆ จำนวน 22 ครั้ง อนึ่ง ศูนย์พระรามหมายเลข 199 เป็นหมายเลขฉุกเฉิน จึงขอความร่วมมือประชาชน ถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินกรุณาหลีกเลี่ยงการโทรสายด่วน 199 เพราะประชาชนผู้ที่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน จะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ และเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ อุบัติภัย เรียกใช้ โทร. 199

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น