ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รพ.กรุงเทพระยอง เปิดบริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณีไตวาย

น.ส.รสสุคนธ์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. แจ้งว่า ขณะนี้มีสถานพยาบาลของเอกชนเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ.ระยอง โดยเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรงกับกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่ายที่รวมค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามประเภท อัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 2,000 บาทต่อครั้ง โดยแนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมของสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง และหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไตเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
พร้อมนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลซังฮี้ และสถานพยาบาลรัชดา – ท่าพระ เนื่องจากสถานพยาบาลทั้งสองแห่งได้ปิดดำเนินการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กทม. โทร. 0 2224 0486

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น