ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เชิญรับชมรายการ “กรุงเทพฯ ... เมืองแห่งความสุข” ทางช่อง 5

นายชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครจัดทำรายการ “กรุงเทพฯ ... เมืองแห่งความสุข” สารคดีความยาว 3 นาที ที่บอกเล่าเรื่องราวของการดำเนินงานด้านการให้บริการประชาชน ของกรุงเทพมหานคร ผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันเสาร์และอาทิตย์ หลังเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. โดยในวันเสาร์ที่ 10 ก.ค. 53 นำเสนอตอน “สวนพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อผู้พิการทางสายตา”หรือห้องเรียน ธรรมชาติ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พิการ ทำให้ผู้พิการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และไม่ถูกละเลยอีกด้วย และในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 53 นำเสนอตอน “ห้องสมุด 4 G” เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนให้มีกระบวนการทางความคิด การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และเป็นการพัฒนาสติปัญญาและศักยภาพของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหา นครให้ก้าวไกลทันกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น