ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เร่งเปิดเดินรถโมโนเรลสายแรกย่านจุฬาฯ คาดได้นั่ง ม.ค. 56

กทม. เดินหน้าโครงการโมโนเรล 3 สาย ย่านจุฬาฯ คาดมีผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 10,000 คนต่อวัน เริ่มเฟสแรกสายสีน้ำเงินระยะทาง ราว 1.5 กิโลเมตร ต่อด้วยสายสีชมพู เชื่อสามารถให้บริการประชาชนได้ภายในเดือน ม.ค. 56

: ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินการด้านความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับทางจุฬาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีแนวทางความร่วมมือกันใน 3 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาการเดินรถโมโนเรล จำนวน 3 เฟส การจัดสรรพื้นที่สร้างศูนย์ราชการ และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผันบริเวณ ถ.พระรามที่ 1 และ ถ.พญาไท

เดินหน้าโมโนเรลสายแรกปลายปีหน้

การพัฒนาระบบเดินรถโมโนเรลทั้ง 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 สายสีน้ำเงิน จากสยามสแควร์ จามจุรีสแควร์ 2 เป็นการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว กับรถโมโนเรลสายสีน้ำเงิน ระยะที่ 2 สายสีชมพู จะพัฒนาเข้าไปในพื้นที่ด้านใน ซ.จุฬา 5 และ ซ.จุฬา 12 โดยจะผ่านพื้นที่ที่ใช้จัดสร้างศูนย์ราชการในอนาคตด้วย และระยะที่ 3 สายสีส้ม ให้บริการเส้นทาง ถ.อังรีดูนังต์ สยามสแควร์ โดยจะให้มีการยกเว้นการจอดรถในบางบริเวณ ซึ่งคาดว่าในปีหน้าโครงการจะเริ่มเดินหน้าทั้งการจัดเตรียมงบประมาณ การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเร่งดำเนินการสายสีน้ำเงินเป็นสายแรกให้ทันในปี 54 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 ซึ่งน่าจะเปิดใช้ได้ทันในเดือน ม.ค. 56

จัดสรรพื้นที่ 5 ไร่ เป็นที่ศูนย์ราชการและสถานีตำรวจปทุมวัน

สำหรับการจัดสร้างศูนย์ราชการที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานกทม. 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเขตปทุมวัน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ศูนย์เยาวชนปทุมวัน และศูนย์ฝึกอาชีพลุมพินี และหน่วยงานภายนอก 1 แห่ง คือ สถานีตำรวจปทุมวัน ทั้งนี้ ทางจุฬาฯ ได้จัดสรรพื้นที่ให้ 5 ไร่ โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดูแลการดำเนินงานทั้งด้านการจัดเตรียมงบประมาณและแผนงานการดำเนินการ ซึ่งให้รายงานผลและความคืบหน้าให้ทราบภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน และสามารถเดินหน้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว

จุฬาฯ เตรียมสงวนสิทธิ์ในพื้นที่ก่อนกั้นแนวเขตห้ามขายของ

ส่วนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ของจุฬาฯ รอบบริเวณสยามสแควร์ เบื้องต้นทางจุฬาฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในพื้นที่ของตนเองก่อน จากนั้นจะเริ่มจากเขตบริเวณกันสาด เพื่อจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ค้า หาบเร่แผงลอย กว่า 300 ราย ได้ตั้งวางสิ่งของจำหน่ายลุกล้ำพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณ ถ.พระราม 1 และ ถ.พญาไท จึงจะมีการจัดระเบียบผู้ค้า หาบเร่แผงลอยดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงามของพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วย

----------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น