ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กทม. กับกองทัพภาค 1 ลงนามความร่วมมือปรับปรุงสนามหลวงให้คืนความสง่างาม

กทม. จับมือกองพลพัฒนาที่ 1 ดำเนินโครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในพื้นที่สนามหลวงและปริมณฑล” ให้กลับคืนความสง่างามเช่นในอดีต ใช้เวลาปรับปรุง 300 วัน งบ 181 ล้านบาท เตรียมพร้อมจัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

30 มิ.ย. 53 เวลา 09.30 น. ณ เต็นท์พิธีสนามหลวง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการงานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สนามหลวง และโครงการขุดลอก คู คลอง ในเขตกรุงเทพมหานคร” ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับกองทัพภาคที่ 1 โดยมีนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร นายจุมพล สำเภาพล ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายสัญญา ชีนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กับกองทัพบก โดย พลโทคณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 พลตรี ธวัชชัย นุ่มนิ่ม ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พันเอกทวีวัฒน์ บุรณสิงห์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พันเอกศุภวัฒน์ เชิดธรรม รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 และพันเอกกิติศักดิ์ มาระเนตร์ เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมลงนาม

กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในพื้นที่สนามหลวงและปริมณฑล” ขึ้น เพื่อฟื้นฟูสนามหลวงให้กลับคืนความสง่างามเช่นในอดีต ที่เป็นสถานที่สำคัญสำหรับคนไทยในการจัดงานพระราชพิธี งานเทศกาล และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาแม้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมสนามหลวงมาโดยตลอด แต่ยังมีปัญหาต่างๆ ทั้งความสกปรกชำรุดของพื้นที่ ปัญหาหาบเร่ แผงลอย คนเร่ร่อนไร้บ้าน รวมไปถึงปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากกองทัพในการบูรณะฟื้นฟูสนามหลวง โดยลงนามบันทึกข้อตกลงกับกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้เป็นผู้ดำเนินการ ระยะเวลาปรับปรุง 300 วัน งบประมาณ 181 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูและคืนจิตวิญญาณสนามหลวงให้คงความสง่างาม สมศักดิ์ศรีและเตรียมพร้อมจัดพิธีสำคัญ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในพื้นที่สนามหลวงและปริมณฑลนั้น ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ทั้งการปรับปรุงด้านกายภาพ การจัดการปัญหานกพิราบ การจัดหาสถานที่รับพักพิงคนเร่ร่อน การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย เช่น การช่วยเหลือผู้ค้ารอบสนามหลวง ได้จัดพื้นที่ขายชั่วคราวไว้ที่บริเวณตรอกเสถียร ตรอกสาเก ถนนราชินีและถนนอัษฎางค์ มีผู้ค้าลงทะเบียน 676 ราย เริ่มย้ายผู้ค้าไปขายตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา จำนวน 3 จุด ซึ่งกทม. ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับจราจรเรื่องการห้ามจอดรถในบริเวณตรอกสาเกและตรอกเสถียร จากเดิมห้ามจอดรถสลับวันคู่และวันคี่ เป็นห้ามจอดรถฝั่งเดียว(ฝั่งริมคลองหลอด) ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ กรุงเทพมหานครจะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประมาณ 300 นาย ร่วมกับตำรวจ ตรึงกำลังดูแลโดยรอบไม่ให้มีการฝ่าฝืนเข้าพื้นที่ที่มีการติดตั้งรั้วล้อมรอบช่วงปรับปรุง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกในการดำเนินงาน

ในโอกาสเดียวกันนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ในโครงการขุดลอก คู คลองในเขตกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 677 กิโลเมตร ใช้เวลาดำเนินการ 150 วัน ด้วยงบประมาณ 380 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเป็นแก้มลิงในการรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้อีกด้วย
----------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น