ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

กทม. ชวนคนไทยใส่ใจ ให้โอกาสและช่วยหลือบุคคลออทิสติก

จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก สนับสนุนและกระตุ้นให้สังคมเกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกในพื้นที่ อีกทั้งเปิดห้องเรียนร่วม และบริการด้านต่างๆ ส่งเสริมความสามารถให้ช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข
(2 เม.ย. 55) เวลา 08.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2 เม.ย. 55 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิคุณพุ่ม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) จัดขึ้น ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 2 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก (World Autism Awareness Day : WAAD) เพื่อให้ประเทศสมาชิกจัดมาตรการในการสร้างเสริมเจตคติ ความตระหนักรู้ของสังคม และกระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบการคัดกรอง วินิจฉัย การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม รวมถึงจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาบุคคลออทิสติกอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้ประชาคมโลกให้ความสนใจกับบุคคลออทิสติก และผู้ที่บกพร่องทางการพัฒนา ที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก และ คาดว่าในกรุงเทพฯ มีจำนวนบุคคลออทิสติกประมาณ 10,000 คน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กออทิสติกอย่างจริงจัง ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดกว่า 100 แห่ง ได้จัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างเด็กออทิสติกกับเด็กปกติ รวมถึงจัดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง คัดกรองบุคคลออทิสติกในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมและบริการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลออทิสติได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานหรือแสดงศักยภาพในตัวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น