ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 *****************

กำหนดการกรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555


เวลา 09.15 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระบุพโพ สมเด็จพระเจ้าภคินี
เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เวลา 08.15 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองจอร์จทาวน์
ประเทศมาเลเซีย
ณ ห้อง VIP 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา 10.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมสภากทม. ชั้น 3
เวลา 16.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา (น.ส.พานิช เอมอ่อน)
ณ บ้านเลขที่ 12/1 ม.6 (ชุมชนสง่างามพัฒนา) เขตจอมทอง
เวลา 16.30 น. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2555
ณ บริเวณที่ว่างตรงข้ามอาคารมาลีนนท์ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย
เวลา 22.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในงานรับบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้าง
โรงพยาบาลผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยการถ่ายทอดสดการรับบริจาคทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
ณ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น