ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555
*****************

เวลา 09.30 น. ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานประชุมแนวดิ่ง สำนักกับหัวหน้าฝ่ายโยธาเขต ครั้งที่ 3/2555
ณ ห้องประเสริฐสมลาภา สนย.
เวลา10.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในงานบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี
และพิธีทอดผ้ามหากุศล
ณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต
เวลา 11.00 น. รผว.ทยา ประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กทม.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
เวลา 13.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุกระหว่างกทม.กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
เวลา 14.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุม กอ.รมน.กทม. ครั้งที่ 2/2555
ณ ห้องนพรัตน์ กทม.
เวลา 16.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองฉันท์มิตรระหว่างกทม.กับเมืองจอร์จทาว์น ประเทศมาเลเซีย
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
เวลา 19.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานงานเลี้ยงฉลองการการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองฉันท์มิตรระหว่างกทม.กับเมืองจอร์จทาว์น ประเทศมาเลเซีย
ณ ห้องบริพัตร รร.แพนนินซูล่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น